dilluns, 17 de desembre de 2012

Escindir-se o retallar? Aquesta és la qüestió.

Top of Form 1
Notes per a anar tirant, 18 de desembre del 2012

Escindir-se o retallar? Aquesta és la qüestió.

Els pobles indoeuropeus eren bàsicament caçadors i guerrers. No és estrany que el verb tallar hi tingués moltes formes i matisos. Cal tenir en compte, a més, que aquells pobles es van imposar sobre la població europea de l’època essencialment per dos fets: sabien domesticar cavalls i emprar-los per a la guerra i coneixien les tècniques dels metalls –del bronze, sobretot- a l’hora de construir armes de tall.

La forma KES ja vaig dir que significava tallar amb la idea de treure o aïllar una part d’un tot (castrar, castigar, carència, castell, cassar, escassar...).

Una altra manera de tallar s’expressava per la forma SKEI, que voldria dir, més o menys, tallar separant en parts. Paraules com esquí (estella grossa, ascla, part d'un tronc), cisma (separació entre els individus d’una comunitat), ciència (separació del que és veritat del que no ho és), neci (negació del concepte anterior), escissió (divisió, partició), esquizofrènia (però no pas esquinçar < EX QUINTIARE -fer cinc parts-),   prescindir (separar mentalment) o rescindir (desfer), esquilar i algunes altres serien filles d’aquella hipotètica matriu.

El mateix concepte, però amb un matís diferent, es podria haver expressat mitjançant la forma TEM, la qual ens portaria a la noció de tallar en bocins, a trossos. D’aquí tindríem paraules com anatomia, tom (llibre d’una col·lecció), àtom, dicotomia, temple, contemplar, tondre, toisó, tonsura, tisores...

Si el tall es feia enfonsant l'eina s'usava la forma KAD-ID. D'aquesta arrel n'hem obtingut paraules com cesura, cesària, cisellar, ciment (<CAID-MENTOM: pedra tallada), incidir, homicida (parricida, etc), celosia (pedra tallada), etc.

Tot sembla indicar que el que aquests dies es debatrà al Parlament girarà a l’entorn d’alguna d’aquestes antigues formes.

¿Cal escindir-se com més aviat millor per no haver de retallar tant com les circumstàncies actuals ens imposen?

¿Cal començar retallant per a fer front a la crisi i després poder escindir-se amb unes majors garanties?

Heus aquí la dicotomia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada